Danh sách nhận bằng lái xe A1 thi ngày 25/6/2022

Tham khảo thêm tại: Trường dạy lái xe Đại Phúc – Daylaixegiare.com

Thông báo Về Danh Sách Nhận Bằng Lái Xe A1

Danh sách nhận bằng lái xe A1 thi  ngày 25/6/2022
1 Nguyễn Thị Ngọc Giao 23/7/2003 A1 25/6/2022
2 Hồ Ngọc Danh 6/11/2002 A1 25/6/2022
3 Nguyễn Thế Nhật 19/12/2003 A1 25/6/2022
4 Nguyễn Hoàng Lâm 3/9/1985 A1 25/6/2022
5 Lê Thị Thanh 10/3/1984 A1 25/6/2022
6 Khổng Minh Hưng 14/7/1983 A1 25/6/2022
7 Trần Quốc Cường 21/6/2003 A1 25/6/2022
8 Đoàn Ngọc Bảo Lâm 5/8/2003 A1 25/6/2022
9 Nguyễn Đỗ Anh Tuấn 23/1/2003 A1 25/6/2022
10 Thái Quang Trung 18/6/2003 A1 25/6/2022
1 Đỗ Văn Khải 9/6/1997 A1 25/6/2022
12 Trần Thị Khánh Đông 21/6/1974 A1 25/6/2022
13 Trần Gia Minh Thông 9/11/2003 A1 25/6/2022
14 Nguyễn Văn Son 20/10/1985 A1 25/6/2022
Những người có tên trong danh sách trên liên hệ với trung tâm để nhận bằng lái xe A1.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *